Eldivenler için Test Tezgahı

* Cihazın dış görünümü farklı olabilir *
 • electrical protective rubber goods tester
 • electrical tester control unit

СВС-12Ts Sabit Duran Yüksek Voltajlı Standı 0-10 kV arasında ayarlanabilen alternatif (şebeke frekanslı) gerilim ile dielektrik eldivenlerinin yalıtımını test etmek için tasarlanmıştır;

Eldiven kalite kontrolü, eldivene 50 Hz 9300 V yüksek gerilim alternatif akımı uygulanarak, test edilir;

Eldiven Test Standı çalışma sırasında aşağıdaki işlemlerini gerçekleştirir:

 • Kaçak akımın 9 mA değerini aşan eldivenin otomatik reddedilmesi;
 • Sınama işleri sırasında standın üst kapağı etkisizce açıldığında, yüksek gerilimin otomatik olarak devre dışı geçiş yapması;
 • Test gerilimi uygulamadan önce eldivenin içine su istenilen miktarda otomatik doldurması;
 • Su doldurma ve yüksek gerilimi uygulama arasında gerek olan zamanın otomatik olarak ayarlanması (bu zaman damlaların akması için lazım);
 • Test gerilimi uygulama müddetinin otomatik ayarlanması ve herhangi bir eldivenin kaçak akımı 9 mA aştığında, bu eldivenin yüksek gerilimin devre dışı etmesi;
 • Her bir eldiven üzerinde akan kaçak akımın ve test gerilimin değerini görsel kontrol etmesi;
 • Testin ilerleme sırasında, önemli durumları uyaran, alarm sinyali vermesi ve, yanı sıra, denemede başarısız çikan ( yanı, devrede kaçak akımın kabul edilen değerini aşan) eldivenin numarasını operatöre bildirmesi.

Stant, aynı anda, 12 adet eldiveni test edebilir. Dielektrik eldiven üzerinde yapılan testler TU38.106977-2004 numaralı kurallara uyarınca edilmektedir.


 • Teknik verileri

 • İşletme şartları

 • Teslimat takımı

 • Garanti Taahhütleri