P-900 Yer Dinleme Mikrofonu

Akustik Yeraltı Gürültü Dinleme Mikrofonu

приемник поиска трассы подземных кабельных линий связи и силовых кабелей индукционным методом
* Cihazın dış görünümü farklı olabilir *
 • locator control unit
 • Surge wave locator set
 • ground microphone

P-900 Darbe Dalgası Noktasal Tespit Seti aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır:

 • indüksiyon yöntemini kullanarak, yeraltı güç kablolarının ve iletişim kablolarının güzergahı araması;
 • kablolarının derinliğini belirlenmesi;
 • kablo damarlarının arıza kontak yerini araması;
 • akustik yöntemini kullanarak, yüksek voltajlı güç kablolarının yalıtım arıza yerini tespit etmesi.

İndüksiyon yöntemini kulladığı zaman, alıcının yanında, 1024 -/+ 1 ve 2048 -/+ 1 frekansa sahip olan, ilave bir jeneratörü olmalı. 0,5 ile 200 Ohm yükü aralığında, jeneratörün çıkış gücü en az 200 kW olmalıdır (örneğin, GZÇ-2500).

Akustik yöntemini kullanadığı zaman, alıcının birlikte, enerji 150-1920 joul ve gerilim 10,5-32 kV sahip olan, ilave bir darbe jeneratörü çalışmalıdır (örneğin GAUV-6).

Tam ekran modu


 • Teknik verileri

 • İşletme şartları

 • Teslimat takımı

 • Garanti Taahhütleri